«

maj 12

Frekvensomriktare

Frekvensomriktare

Att kunna bestämma hastigheten på en motor är av stor vikt för att kunna överblicka och anpassa sin produktion eller drift av elmotor. I början av utvecklingen av elmotorer kunde man anpassa hastigheten med hjälp av antalet poler i rotorn. Hastigheten gick att ändra fast den gick inte att justera under drift. En elmotor med ett visst antal poler var låst till den hastigheten. När man sedan utvecklade vad vi idag kallar för en frekvensomriktare så öppnades en helt ny värld upp.

Frekvensomriktare sparar energi

Innan man till slut tog fram de frekvensomrikare som vi känner idag så fick man vara helt sonika bromsa elmotorns utgående axel eller last mekaniskt. Det var så klart extremt ineffektivt. Tack vare varvtalsregleringen med frekvensomriktare med sin höga verkningsgrad så sparar man mycket energi.

Delarna i en frekvensomriktare

En frekvensomriktare kopplas in mellan matningsspänningen och asynkronmotorn. Växelspänningen leds in till en likriktare som omvandlar spänningen till likspänning. Likspänningen glättas därefter i mellanledet. Efter mellanledet pulsbreddsmoduleras likspänningen tillbaka till en växelspänning som motsvarar den önskade frekvensen som man vill styra sin elmotor med. I driften av en elmotor kan man inte bara minska frekvensen och bibehålla spänningen, då tappar man nämligen moment. Frekvensen och spänningen har ett linjärt förhållande och vill man sänka hastigheten måste spänningen sänkas motsvarande. Till detta tillkommer styrelektronik. Styrelektroniken ser bland annat till att fälteffekttransistorn tänder och släcker med rätt frekvens för att man ska få rätt spänning och frekvens ut.

Den moderna frekvensomriktaren

Det är inte mycket som skiljer en frekvensomriktare idag från en frekvensomriktare för 10-20 år sedan. Tekniken är densamma. Däremot ser tillverkare av frekvensomriktare till att integrera allt fler funktioner som masktintillverkare och integratörer kan dra nytta av. Det är bland annat integrerad PID-reglering, hårdvara för att ansluta digitala och analoga I/O. Säkerhet och fältbuss finns också bland många tillverkare av frekvensomriktare. Med en fältbussansluten frekvensomriktare kan man enkelt ansluta sin elmotor till överordnade system, processer och anläggningar. Då kan man övervaka sin frekvensomriktare på ett helt annat sätt och sätta nya parametrar och hastigheter via paneler eller även via Internet.

frekvensomriktare toshiba

Att varvtalsreglera en elmotor med frekvensomriktare reducerar vårt energiuttag. Toshiba har en stor bredd av frekvensomriktare.